Dienstencheque
DienstenchequeSm

DIENSTENCHEQUES

De dienstencheque is een initiatief van de federale regering ter bevordering van de werkgelegenheid en om zwartwerk te bestrijden. Hierdoor worden onze diensten 75% goedkoper omdat de overheid een groot stuk van de loonkost zelf bijpast. StrijkWijzer is een erkende dienstenonderneming en wordt door de Vlaamse Overheid erkend als sociale werkplaats.

Elke particulier woonachting in België kan dienstencheques aanvragen. Eén dienstencheque heeft een waarde van 9,00€. Elke dienstencheque is daarenboven voor 30% fiscaal aftrekbaar.

Uw uiteindelijke kostprijs voor één cheque is 6.30€ !!!
Hoe bestelt u dienstencheques?

Wilt u ook wat meer vrije tijd? Aarzel niet, de dienstencheques zijn zeer eenvoudig te bestellen.

Surf naar: www.dienstencheques-vlaanderen.be en bestel eenvoudig & snel uw dienstencheques.